Familieopstellingen met behulp van paarden

Soms heb je last van klachten (fysiek en/of emotioneel) of ervaar je dat je telkens tegen hetzelfde probleem aan loopt. Hoezeer je ook aan jezelf werkt, je komt er niet uit. Een familieopstelling met paarden kan dan helderheid en heling brengen.

Het onbewuste bewust maken.

We zijn ons niet bewust hoezeer ons familiesysteem invloed heeft op ons functioneren en welbevinden in het nu. Of het nu gaat om gezondheidsklachten, emotionele klachten, relatieproblemen, persoonlijke problemen: Onbewust zijn er krachten in ons systeem die verborgen lijken te zijn. Door middel van een opstelling (ruimtelijke weergave van een systeem) krijgen we de onbewuste dynamiek, vaak verstrikkingen, in een systeem zichtbaar.

Je draagt vaak onbewust de lasten van iemand uit jouw systeem uit loyaliteit. Opstellingen kunnen verhelderende en bevrijdende inzichten geven voor mensen die worstelen met vragen over de relatie met een partner, ouders, broers of zussen en kinderen. Dit kunnen vragen zijn over hun eigen leven, over patronen die steeds terugkomen, over een diep onverklaarbaar verdriet of het steeds weer vastlopen in bijvoorbeeld een werksituatie. Een opstelling kan soms maanden, soms zelfs jaren doorwerken. Telkens vallen er puzzelstukjes op zijn plaats, en langzaam wordt het leven anders.

De grondlegger van familieopstellingen is Bert Hellinger. Tegenwoordig noemen we het Systemisch coachen. Het zien (en ervaren) van een opstelling heeft een inzichtgevende en helende werking.

Hoe een opstelling in zijn werk gaat

Meestal werken we met een groep deelnemers, soms ook met matjes (de zogenaamde grondankers). Uit de groep van deelnemers worden door degene die een vraag inbrengt intuïtief mensen gekozen om te gaan representeren voor een familielid (leden), of iets anders (bijvoorbeeld een symptoom). Deze worden op een plek in de ruimte opgesteld. Deze mensen hebben geen info en hoeven verder niets te doen. Ook wordt er een representant uitgekozen voor de vraagsteller zelf. De cliënt vertelt voorafgaand alleen enkele feiten.

Waarom opstellingen?

Op het moment dat ieder een plek in de ruimte heeft gekregen gebeurt er iets opmerkelijks. De representanten pakken de energie op van degene/datgene waar ze voor staan. Op deze manier worden de verhoudingen en loyaliteiten in het systeem zichtbaar. Samen met de begeleider wordt er wat nog niet voltooid was bijeen gebracht, wat verborgen werd zichtbaar gemaakt, en wat ontbrak weer in het systeem geplaatst.

Waarom opstellingen met paarden?

Een paard is een kuddedier maar ook een prooidier, dus vluchtdier. Om te kunnen overleven hebben ze bijzonder fijngevoelige antennes, ze pikken feilloos energieën op. Elk paard voelt perfect aan welke plek het inneemt in de kudde. Dit is nodig, want wanneer er gevlucht moet worden gebeurt dat zonder dat er grote chaos ontstaat. Haarfijn pikken ze elkaars signalen op zonder geluid te maken. Ze weten van elkaar wie de leider is en wie de volgers zijn. Dit is allemaal nodig om geen energie te verspillen wanneer er gevaar dreigt. Onderling voelen ze elkaars energieën, wat maakt dat ze goed aanvoelen wanneer een kuddegenoot niet helemaal in balans is of in zijn kracht is. Ze voelen wat er ontbreekt in het geheel en helpen om het ontbrekende op te vullen.

Wanneer een paard samen met een mens is vormen zij als het ware ook een kudde. Het paard pikt de energie van ons mensen feilloos op. In hoeverre is het veilig een relatie met deze persoon aan te gaan? Welke plek neemt hij of zij in? Wat ontbreekt er? Het paard kan iets doen om eventuele onbalans in het contact te helpen herstellen. Dat wat niet gezien wil worden of niet zichtbaar is, maakt het paard zichtbaar, zonder eigen verborgen agenda, zonder oordeel. Vaak op een heel diep niveau, iets wat zo diep in ons onderbewustzijn zit, of wat is weggestopt, soms al van generatie op generatie.

Een paard spiegelt op meerdere lagen: Gedrag, emoties, fysieke klachten, relaties, familiesystemen/organisatiesystemen en soms ook op meerdere lagen tegelijk. Dat wat gezien moet worden zal gezien worden in wat er zich wezenlijk afspeelt in het systeem van de coachee.

Paarden wijzen in een opstelling aan wat ontbreekt.

Hoe lastig is het voor ons om terug te gaan naar dat wat pijn doet, of waarvan je het gevoel hebt dat het niet klopt? Wat mag niet gezien worden? In de praktijk gaan we dit meestal niet echt aan, ondanks dat we het wel willen. Het blijft ons achtervolgen en dit kan zich uiten op vele manieren: gedrag, gezondheid, psychisch enzovoort. Een opstelling met paarden helpt bij het helder krijgen van onbewuste patronen. Je kunt dan je eigen invloed niet verder laten gelden dan enkel bij het opstellen. Daarna is het aan de paarden en de representanten.

Paarden voegen hierbij iets essentieels toe: Zij wijzen aan, zonder oordeel, gewoon rechtstreeks, zonder verborgen agenda. Ze laten zien waar we ook naar kunnen kijken, waar eventueel nog iets of iemand ontbreekt, en ze steunen ons daarbij.

Uiteindelijk gaat het erom iets wat in onze (voor)geschiedenis uit balans is geraakt weer zichtbaar te maken, te erkennen, zodat het een plek gegeven kan worden. In de ervaring van de vraagsteller, voor wie de opstelling gedaan wordt, kan er een nieuw licht geworpen worden op een perspectief wat diegene nog niet eerder gezien heeft in zijn/haar onderzoek naar eigen waarheden.

Contact     Aanmelden