Equine Assisted Coaching

Coaching van mensen met behulp van paarden.

Bij equine assisted coaching roep ik de hulp in van paarden bij het coachen van mensen. In zo’n coachsessie faciliteer en begeleid ik activiteiten (in de vorm van opdrachten) die je als coachee met het paard uitvoert.

De uitwerking van je gedrag en handelen ervaren

Het uitvoeren van een activiteit met een paard daagt je uit op gebieden als communicatie, contact maken, leiding geven, focus, werken vanuit denken of gevoel. Door de directe en objectieve feedback van het paard op je handelen komen je thema’s daarbij sneller aan de oppervlakte dan bij welke andere vorm van coaching dan ook. Je ervaart door het uitvoeren van de activiteiten direct of indirect de consequenties van je handelen.

Het vinden en ervaren van oplossingen

Het uitgangspunt van equine assisted coaching is dat je de oplossing voor je hulpvraag zelf al in je hebt en je aan de slag gaat je eigen oplossingen voor deze hulpvraag te vinden. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching dan ook op je vermogens (en niet op je zwakheden). We richten ons op het vinden van oplossingen, meer dan dat we ons verdiepen in problemen. Equine assisted coachsessies kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond, naast het paard en niet op het paard.

Coachen met behulp van paarden is bijzonder effectief

Tijdens de omgang met paarden komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk daarbij aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen.
Paarden zijn sociale dieren die in de kudde ieder hun eigen rol hebben. Ze hebben net als mensen verschillende persoonlijkheden waardoor de aanpak die leek te werken met het ene paard, niet hoeft te werken met een ander.

Paarden kunnen mensen innerlijk raken, maar ook intimideren door hun kracht en grootte, wat op een natuurlijke manier kans biedt om angst te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Bij het uitvoeren van activiteiten met paarden tijdens de coachsessie zorgen ze hiermee voor prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven. De kleinste non-verbale signalen worden door paarden opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal (en het onderbewuste) daardoor feilloos spiegelen. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. Je ervaart de consequenties van je handelen door de eerlijke en directe reactie van het paard. Sessies met paarden bieden een ongekend speelterrein van confrontatie-, oefen- en leermogelijkheden.

In mijn werk heb ik de beschikking over veel verschillende paarden.

Voor wie deze werkwijze geschikt is

Volwassenen:

 • Individuele coaching en begeleiding op het gebied van:
 • Persoonlijke vraagstukken, leven
 • Werk
 • Relaties
 • Gezondheid

Kinderen:

 • Bij leerproblemen
 • Bij gedragsproblemen
 • Bij bijvoorbeeld autisme of adhd.
 • Relatie met ouders.

Teams:

 • Teambuilding
 • Leiderschap
 • Verbeteren van de communicatie
 • Veranderingsprocessen, reorganisaties
 • Visie-ontwikkeling

Contact     Aanmelden